Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE ROOKS.PL

Podmiotem prowadzącym sprzedaż w sklepie ROOKS.PL jest firma: Auto Partner S.A.

ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń
NIP: 634 001 10 17
REGON: 276249079
KRS: 0000291327
Sąd Rejonowy w Katowicach
Kapitał zakładowy: 13 012 500 PLN
GIOŚ nr rej.: E0022722BW

zwana dalej Sprzedającym, bądź Auto Partner.

Auto Partner jest jednocześnie właścicielem marki ROOKS.

Najwyższe standardy obsługi klienta ROOKS

 1. Produkty marki ROOKS przeznaczone są do pracy w warunkach największych obciążeń mechanicznych i najwyższej intensywności użytkowania w przemyśle oraz serwisie. Wysoko gatunkowe materiały i rozwinięte technologie produkcji narzędzi ROOKS gwarantują skuteczną i profesjonalną pracę.
 2. Produkty marki ROOKS posiadają gwarancję: 24 lub 12 miesięcy. Długość gwarancji opisana jest przy każdym produkcie w kartotece produktu, a także w katalogu online i jest uzależniona od rodzaju produktu.
 3. Produkty pozostałych marek oferowanych w sklepie ROOKS.PL mają 12  miesięcy gwarancji i jest ona wskazana w karcie produktu.
 4. Każdy klient ma możliwość zwrotu zakupionych i nieużywanych produktów ROOKS oraz innych marek, kupionych w sklepie rooks.pl w okresie do 14 dni od dnia wydania (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Koszt zwrotu pokrywa klient.
 5. Serwis ROOKS znajduje się pod adresem: Centrum Techniczne Rooks ul. Wrocławska 1, 55-040 Domasław.

 Zasady zakupów

 1. Znajdź interesujące Cię produkty korzystając z katalogu online oraz wyszukiwarki produktów.
 2. Dodaj wybrane produkty do koszyka zamówień.
 3. Wejdź do koszyka zamówień i wypełnij formularz zamówienia uzupełniając dane potrzebne do sprzedaży i wymagane w formularzu. Możesz się zarejestrować na stałe lub dokonać zakupu jednorazowo, bez potrzeby rejestracji.
 4. Wybierz rodzaj płatności: przelew - przedpłata, płatność kartą za pośrednictwem przelewy24.pl  lub płatność za pobraniem.
 5. Po zatwierdzeniu zakupu otrzymasz maila z potwierdzeniem zamówienia. Następnie w kolejnym mailu otrzymasz fakturę z danymi do płatności.
 6. Po otrzymaniu zapłaty Sprzedawca wyśle Ci zamówiony towar.
 7. Złożenie i zaakceptowanie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu sklepu ROOKS.PL.
 8. Towar ze statusem „na zamówienie”, który włożysz do koszyka, wymaga potwierdzenia dostępności i terminu realizacji przez Sprzedawcę.
 9. Zasady współpracy ze sklepami i hurtowniami zostaną określone na podstawie indywidualnych umów handlowych.

Rodzaje płatności

 • Przedpłata całości kwoty powinna być wpłacona na konto bankowe Auto Partner SA. Numer konta: 66 1050 1214 1000 0022 1255 6019
 • Za pobraniem - przy odbiorze towaru gotówką kurierowi.
 • W przypadku zwrotu towaru przez Kupującego Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy w terminie 7 dni od otrzymania towaru zgodnego z umową. Zwrot pieniędzy nastąpi na konto bankowe, z którego dokonano przelewu lub które wskaże klient płacący za pobraniem.
 • Zasady rozliczeń ze sklepami i hurtowniami oparte są o odrębne umowy.

 Dostawa towaru i zwrot towaru

 1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 2. Koszty dostawy przesyłek do 30 kg wynoszą odpowiednio:

- za pobraniem 20 zł

- z przedpłatą 15 zł

Dla zamówienia powyżej 300,00 zł brutto dostawa gratis

 1. Informacja o koszcie transportu jest podawana również w Koszyku przy zamówieniu.
 2. Wysyłki towaru realizowane są w dzień roboczy następujący po dniu potwierdzenia zamówienia (jednoznaczne z potwierdzeniem wpływy środków na konto sprzedawcy).
 3. Dostawa towaru trwa od 24 do 48 godzin licząc od momentu odbioru towaru przez firmę przewozową.
 4. Towary cięższe niż 30 kg i o dużych gabarytach przewożone będą na paletach do 600 kg, przez firmę spedycyjną. Spedytor może oczekiwać od kupującego zwrotu palet transportowych lub palet zastępczych, takich samych jak palety użyte w dostawie.
 5. Zwrot towaru odbywa się za pomocą formularza zwrotu i odstąpienia od umowy dostępnego na stronie ROOKS.PL.
 6. Zwrot towaru jest możliwy do 14 dni od daty zakupu wpisanej w dokumencie zakupu. Co oznacza, że 14-go dnia należy dostarczyć zwracany towar do magazynu Sprzedawcy.
 7. Odstąpienie od umowy: konsument musi wypełnić i podpisać załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wysłać go na adres sprzedawcy lub na maila: zamawiam@rooks.pl

 

 

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

………………..……………………………..

(miejscowość, data)

imię i nazwisko, adres konsumenta

....................................................

……………………………................

 

sprzedawca i adres do odesłania towaru:

Auto Partner SA ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń

 

Ja, niżej podpisany/a, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa, w terminie do 14 dni od wydania towaru, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu………………….................................................., dotyczącej produktu o numerze: .....………………………………..., towar otrzymano dnia................................., na podstawie dokumentu zakupu o numerze: …...............................................................................................................

 

…………………………………………

Data i podpis

 

 1. Zwrot odbywa się na koszt kupującego.
 2. Zwrot może dotyczyć jedynie towaru nieuszkodzonego i nieużywanego z nienaruszonymi opakowaniami jednostkowymi. Towar musi pochodzić bezpośrednio od Sprzedawcy i niezbędne jest dołączenie do towaru oryginalnego dowodu zakupu.
 3. Sprzedawca każdorazowo przeprowadzi inwentaryzację zwracanego towaru, na podstawie której określi czy zwrot odbywa się zgodnie z umową. Jeżeli tak, wówczas w ciągu 7 dni roboczych odda pieniądze kupującemu.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, uszkodzony lub używany, wówczas Auto Partner nie przyjmie zwrotu i nie zwróci pieniędzy kupującemu, tylko prześle drogą elektroniczną dokument inwentaryzacyjny.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 6. W przypadku niezgodności towaru z umową klientowi przysługują uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 7. Niezgodności w dostawie towaru należy zgłosić do Auto Partner za pomocą formularza dostawy towaru, dostępnego na stronie ROOKS.PL lub poprzez wysłanie na adres Sprzedawcy pisemnego zawiadomienia
 8. Przy zgłoszeniu niezgodności  w dostawie  pomocne są następujące procedury ujęte w formularzu zgłoszeniowym:
 • Podanie wagi całej przesyłki z podziałem na paczki
 • Podanie numeru przesyłki oraz nazwiska kuriera
 • Podanie numeru dowodu zakupu
 • W przypadku uszkodzonych paczek, wykonanie zdjęć przesyłki – zdjęcia zewnętrzne paczek (każdej osobno) oraz zdjęcia niezgodnego, uszkodzonego lub wadliwego towaru (po jednym do każdej niezgodnej pozycji). Zdjęcia należy umieścić w formularzu zgłoszenia niezgodności.

Gwarancja i serwis:

Sprzedawca udziela gwarancji na asortyment marki ROOKS wg poniższego opisu:

 • 24 MIESIĄCE: na większość narzędzi ręcznych z wyłączeniem poniższych,
 • 12 MIESIĘCY : narzędzia pneumatyczne, elektryczne i pomiarowe oraz urządzenia do wyposażenia serwisu samochodowego .
 • Konsumenci indywidualni mogą korzystać również z rękojmi sprzedawcy, która wynosi 24 miesiące od daty zakupu wskazanej na paragonie zakupu; rękojmia dotyczy całości asortymentu dostępnego w sklepie rooks.pl, który został zakupiony rzez konsumenta indywidualnego na paragon.
 1. Każdy produkt ma opis dotyczący okresu gwarancji, opis umieszczony jest w karcie produktu w katalogu online na stronie ROOKS.PL
 2. Produkty pozostałych marek oferowanych w sklepie ROOKS.PL mają od 12  miesięcy gwarancji i jest ona wskazana w karcie produktu.
 3. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad ukrytych i wad materiałowych produktów sprzedawanych przez Auto Partner.
 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przekroczeniem wartości granicznych sił niszczących materiał narzędzi, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem narzędzi, użytkowaniem narzędzi uszkodzonych. Gwarancja nie obejmuje narzędzi użytkowanych w złym środowisku zewnętrznym.  
 5. Produkt traci gwarancję, w przypadku wykonywania przeróbek, samodzielnych napraw oraz rozhartowania, uszkodzenia powierzchni i doprowadzenia do skorodowania stali, z której wykonano produkt.
 6. Kupujący ma możliwość skorzystania z gwarancji producenta w przypadku produktów marek innych niż ROOKS, przez dokonanie zgłoszenia bezpośrednio u gwaranta danego produktu, z pominięciem sklepu ROOKS.PL, który jest pośrednikiem w przekazaniu gwarancji.
 7. Produkty ze śladami napraw tracą gwarancję.
 8. Produkty zużyte ponad określone normy lub zużyte nierównomiernie , tracą gwarancję.
 9. Wszystkie reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza REKLAMACJA na stronie ROOKS.PL
 10. Reklamowany towar musi być kompletny i musi zawierać dokładny opis przedmiotu reklamacji. Produkt nie musi posiadać oryginalnego opakowania. .

Warunki gwarancji

 1. Firma Auto Partner SA jako Gwarant,  udziela gwarancji na sprzedawane narzędzia i wyposażenie serwisu marki ROOKS.
 2. Gwarancja udzielana jest pod warunkiem załączenia do reklamowanego towaru dokumentu zakupu.
 3. Odpowiedzialność gwaranta ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Gwarancja na sprzedany towar, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi lub niezgodności towaru z umową.

Ogólne warunki gwarancji

 1. Gwarancja na sprzedane produkty udzielana jest na poniższych warunkach i polega na bezpłatnym usunięciu usterek, wynikających ze stwierdzonych w okresie gwarancji wad materiałowych i wymiarowych lub błędów powstałych w procesie produkcyjnym. Gwarancja nie polega na bezpłatnym usunięciu wad związanych z nieprawidłowym użytkowaniem produktów.
 2. Okres ochrony gwarancyjnej trwa w zależności od rodzaju towaru i precyzuje to oznaczenie na produkcie lub w karcie produktu na stronie internetowej www.rooks.pl . Okres gwarancyjny może wynosić: 12 miesięcy, 24 miesiące.
 3. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu urządzenia przez użytkownika, co jest potwierdzone datą dokonania transakcji na dokumencie zakupu.
 4. Gwarancja jest ważna jedynie z dokumentem zakupu oraz zgłoszeniem reklamacyjnym .
 5. Dostawy uszkodzonych produktów do serwisu ROOKS możliwe są za pośrednictwem wyznaczonych firm kurierskich: DPD lub UPS - i tylko koszty tych przewoźników pokrywa gwarant. Jest to koszt maksymalnie 19 zł brutto.
 6. Wady uniemożliwiające eksploatację sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem a ujawnione w okresie objętym gwarancją, będą usuwane niezwłocznie na koszt gwaranta. Dostawa i zwrot naprawionego produktu również odbywają się na koszt gwaranta. Jeżeli użytkownik wysłał do serwisu produkt na swój koszt, wówczas gwarant odda użytkownikowi opłatę za kuriera, zgodnie z opłatami ustalonymi dla firmy DPD lub UPS, maksymalnie 19 zł brutto.
 7. Wady powstałe w skutek niewłaściwego użycia produktu lub użycia w niewłaściwych warunkach mogą zostać naprawione za odpłatnością użytkownika. Użytkownik pokrywa również koszty transportu takiego produktu.
 8. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności gwaranta za szkody osób lub ich mienia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji i będących następstwem wad towaru.
 9. Akceptacja wady objętej gwarancją powoduje bezpłatne jej usunięcie w drodze naprawy narzędzia, wymiany na sprawne lub zwrocie gotówki według wyboru gwaranta.
  Wymienione narzędzia lub ich części przechodzą na własność gwaranta. 
 10. Z udzielonej gwarancji nie płyną inne prawa poza wymienionym w warunkach gwarancji prawem do usunięcia wady urządzenia.
 11. Jeżeli do produktu dołączono szczegółowe warunki gwarancji dla tego produktu, wówczas ogólne warunki gwarancji podlegają ograniczeniom zgodnie z zapisami w dokumencie gwarancyjnym.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 11 września 2019 r.