Reklamacja i zwroty - ROOKS

Reklamacja i zwroty

 1. Zwrot towaru odbywa się za pomocą formularza zwrotu i odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie ROOKS.PL.

 2. Zwrot towaru jest możliwy do 14 dni od daty zakupu wpisanej w dokumencie zakupu. Co oznacza, że 14-go dnia należy dostarczyć zwracany towar do magazynu Sprzedawcy.

 3. Odstąpienie od umowy: konsument musi wypełnić i podpisać załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wysłać go na adres sprzedawcy lub na maila: zamawiam@rooks.pl

 4. Zwrot odbywa się na koszt kupującego.

 5. Zwrot może dotyczyć jedynie towaru nieuszkodzonego i nieużywanego z nienaruszonymi opakowaniami jednostkowymi. Towar musi pochodzić bezpośrednio od Sprzedawcy i niezbędne jest dołączenie do towaru oryginalnego dowodu zakupu.

 6. Simitec każdorazowo przeprowadzi inwentaryzację zwracanego towaru, na podstawie której określi czy zwrot odbywa się zgodnie z umową. Jeżeli tak, wówczas w ciągu 7 dni roboczych odda pieniądze kupującemu. Auto Partner odda wartość zwróconego towaru oraz jednorazowy koszt dostawy towaru do klienta.

 7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, uszkodzony lub używany, wówczas Auto Partner nie przyjmie zwrotu i nie zwróci pieniędzy kupującemu, tylko prześle drogą elektroniczną dokument inwentaryzacyjny.

 8. Simitec nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

 9. W przypadku niezgodności towaru z umową klientowi przysługują uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 10. Niezgodności w dostawie towaru należy zgłosić do Auto Partner za pomocą formularza dostawy towaru, dostępnego na stronie ROOKS.PL lub poprzez wysłanie na adres Simitec pisemnego zawiadomienia

 11. Przy zgłoszeniu niezgodności w dostawie pomocne są następujące procedury ujęte w formularzu zgłoszeniowym:

  1. Podanie wagi całej przesyłki z podziałem na paczki

  2. Podanie numeru przesyłki oraz nazwiska kuriera

  3. Podanie numeru dowodu zakupu

  4. W przypadku uszkodzonych paczek, wykonanie zdjęć przesyłki – zdjęcia zewnętrzne paczek (każdej osobno) oraz zdjęcia niezgodnego, uszkodzonego lub wadliwego towaru (po jednym do każdej niezgodnej pozycji). Zdjęcia należy umieścić w formularzu zgłoszenia niezgodności.

Wzór odstąpienia od umowy